ال اي دي پاور ۱ وات سفید ۳۳میل ۶۰۰۰-۶۵۰۰ K

کد کالا: LMD-1WWHITEJ33A1-CCT;6000-6500

در انبار