ال اي دي پاور ۱ وات سفید سرد ۴۵میل ۹۰۰۰-۱۰۰۰۰ k

کد کالا: LMD-1WWHITEP45A1-CCT;9000-10000K

در انبار