ال اي دي پاور ۱ وات سفید ۳۵میل ۱۸۰۰۰-۲۰۰۰۰ K

کد کالا: LMD-1WWJ35A1

در انبار