ال اي دي پاور ۱ وات سفید ۳۳میل ۲۷۰۰-۲۸۰۰ K

کد کالا: LMD.1WWJ33A1-CCT;2700-2800K

در انبار